viaplant-quadrum%20%20(1)_edited.jpg

QUADRUM

// osvetljeni zidni paneli

viaplant-quadrum_zidni paneli.jpg

Karakteristika QUADRUM panela je njegova opalska providnost i zahvaljujući tome osvetljenjem se dobija upečatljiv prizor. Quadrum kapacitet prirode tretira kao umetničko delo. Njegova dekorativna površina budi emocije i čini da se u našim domovima priroda pojavi kao slika ili ambijentalna svetlost.

više slika QUADRUM kolekcije...